0
0

تدریس در اسکولگرام

تدریس در اسکولگرام

همان طور که از همان شروع کار رسانه آموزشی اِسکولگرام گفته بودیم ، اِسکولگرام یک بستر آموزشی عظیم برای تمام ایران است و همه کسانی که می توانند یک دوره آموزشی ضبط کنند اما جایی برای انتشار آن ندارند، می توانند به صورت رایگان از بخش تدریس در اسکولگرام اقدام کنند و دوره خودشان را منتشر کنند و صاحب یک درآمد از این طریق شوند.

در زیر می توانید ضوابط و شرایط تدریس در اسکولگرام را بخوانید.

تسویه حساب

در پایان هر ماه می توانید در خواست تسویه حساب نمایید تا سهم شما از جمع فروش آن ماه به حساب شما واریز شود.

price

قیمت گذاری

در پایان هر ماه می توانید در خواست تسویه حساب نمایید تا سهم شما از جمع فروش آن ماه به حساب شما واریز شود.

درصد از فروش

اگر آموزش خود را به صورت انحصاری برای رسانه آموزشی اِسکولگرام ضبط و تولید کنید ، ۸۰ درصد از فروش محصول برای شما خواهد. اگر هم این آموزش را برای سایت دیگری بجز اِسکولگرام هم ضبط و تولید می کنید ، ۶۰ درصد از فروش محصول سهم شما خواهد بود.

تکمیل فرم

آماده ای؟ همین الان فرم تدریس در اِسکولگرام رو پر کن و به جمع مدرسین اِسکولگرام بپیوند!